KernTalenten ontdekken is onmisbaar bij studiekeuze, loopbaanadvies, carrièreplanning, persoonlijke groei, teamformatie, kandidaatselectie, organisatieontwikkeling, burn-out en, bore-out preventie, …

KernTalenten leggen uw aard, aanleg en intrinsieke motivatie bloot. Ze beschrijven ten diepste wat u heel graag doet en wat niet. Want iets wat u heel graag doet geeft energie en maakt het mogelijk om daar vaardig in te worden. Wat u niet graag doet kost energie en is best lastig om te ontwikkelen. Anders gezegd, bij elke keuze die u maakt is het belangrijk om uw talenten helder te hebben. KernTalenten zitten simpelweg in de genen. Ze bieden houvast bij al datgene wat u doet, een leven lang. Dat stellen analisten objectief vast aan de hand van een scherpe analyse op basis waar u als kind tussen uw 4de en 12de levensjaar mee speelde.

Persoonlijk DNA
Organisaties, overheden, universiteiten en scholen floreren veelal bij de inzet van de mensen die er werken. Hierbij is het cruciaal om de talenten van mensen aan het juiste werk, een passende functie of geschikte studie te koppelen.
Een KernTalentenanalyse helpt daarbij. Het ontdekken van de eigen KernTalenten maakt inzichtelijk waar de persoonlijke ontwikkeling energie oplevert en waar niet. Een KernTalentenanalyse reikt de ‘bouwstenen’ aan die samen een uniek en persoonlijk DNA vormen waarop een leven lang mag worden gebouwd.

Met een index van 0.84 Cronbach’s alpha heeft de KernTalentenmethode een zeer hoge betrouwbaarheidsfactor. (Bron: Vrije Universiteit Brussel)