KernTalenten Ontdekken met een analyse.

KernTalenten ontdekken begint met een digitale vragenlijst die je terugvoert naar je kindertijd (4-12 jaar). De daadwerkelijke analyse volgt aan de hand van een 2-3 uur durend persoonlijk gesprek dat, wanneer wenselijk, wordt aangevuld met een diepte-interview. Tot slot wordt alles vastgelegd in een verslag dat een leven lang geldig is.
Je kunt uit de volgende mogelijkheden kiezen:

 

KernTalentenontdekken

  • 1. invullen van een online vragenlijst
  • 2. check op antwoorden en scores
  • 3. korte toelichting op het resultaat

Het betreft hier een envoudige maar valide vasstelling van wat je aan aard, aanleg en motivatie in huis hebt. Je vult daarvoor thuis een online vragenlijst in, we checken je scores in een persoonlijk gesprek, we lichten enkele bevindingen toe, je ontvangt een overzicht van de resultaten.

Prijs 2019/2020; € 295,- (ex BTW)

Meer informatie: willem@kerntalentenontdekken.nl   Mob.  0645066331

 

KernTalentenanalyse

  • 1. invullen van een online vragenlijst
  • 2. check op antwoorden en scores
  • 3. KernTalentenverslag
   4. evaluatie via Skype of telefoon

De KernTalentenanalyse vormt een stevig fundament bij het nemen van beslissingen. Of het nu gaat om studiekeuze, loopbaanadvies, carrièreplanning, burn-out of bore-out preventie of persoonlijke groei. Het is een valide en gedetailleerde weerspiegeling van uw KernTalenten.
Stap 1 zet u thuis en vraagt dertig minuten van uw tijd, de stappen 2 en 3 worden gezet tijdens een tweeënhalf uur durende live ontmoeting, stap 4 is de uitwerking van het definitieve analyseverslag door de analist. Dit verslag krijgt u digitaal toegestuurd. We sluiten af met een mondelinge feedback via telefoon of skype. De gehele doorlooptijd is maximaal drie weken.
De geldigheidsduur van een KernTalentenanalyse is levenslang.

Prijs 2019/2020 € 595,- (exclusief BTW)

Meer informatie: willem@kerntalentenontdekken.nl   Mob.  0645066331

 

KernTalentenanalyse + Advies

   1. 1. intake via Skype of telefoon
  • 2. online vragenlijst
  • 3. check antwoorden en scores
  • 4. diepte interview en analyse
  • 5. KernTalentenverslag
   6. evaluatiegesprek inclusief advies

Het uitgangspunt bij een KernTalentenanalyse met Advies is een concrete vraag. Deze heeft bijvoorbeeld betrekking op een studiekeuze, op het wisselen van baan, op het voorkomen of oplossen van een burn-out of bore-out, op de selectie van kandidaten voor een vacature, op een reorganisatie binnen uw organisatie, op het starten van een eigen onderneming of op het vinden van een opvolger voor uw bedrijf. De analist zoomt in op uw specifieke vraag en vult het proces aan met een diepte interview en een gericht advies.
Stap 1 gaat via de telefoon of via skype, stap 2 zet u thuis en vraagt 30 minuten van uw tijd, stap 3 en 4 komen aan bod tijdens een vier uur durende live ontmoeting. Stap 5 is de uitwerking van het analyseverslag door de analist. Dit verslag krijgt u digitaal toegestuurd. Stap 6 in een live evaluatiegesprek waarin het verslag en advies wordt toegelicht. De doorlooptijd is maximaal 3 weken. De geldigheidsduur van de Kerntalentenanalyse is levenslang, het advies is situationeel en beperkt zich tot de toelichting op uw concrete vraag.

Prijs 2019/2020  € 995,- (exclusief BTW)

Meer informatie: willem@kerntalentenontdekken.nl   Mob.  0645066331

 

KernTalenten-Teamanalyse

  • 1. intakegesprek
  • 2. online vragenlijsten
  • 3. check antwoorden en waarderingen
  • 4. diepte interviews en analyses
  • 5. KernTalentenverslagen
  • 6. TeamTalentenanalyse
   7. evaluatiegesprek inclusief advies

Een team analyseren brengt het hele talentenpallet in kaart. Dit alles met het oog op de visie en doelstelling van uw organisatie en de toekomstbestendige positie hierin van een team. Een goede TeamTalentenanalyse zet mensen in hun kracht, voorkomt burn- en bore-outs en gaat ziekteverzuim tegen. Ze draagt evident bij aan meer geluk op de werkvloer en een hogere productiviteit. De inzet van een KernTalentenanalyse is ook uitermate geschikt bij het formeren van nieuwe teams.
Vanuit ervaring stellen we vast dat een Teamanalyse veelal een stevig impact heeft op de individuele leden, het volledige team en de verdere organisatie. Om die reden wordt het hele traject door minimaal twee KernTalentenanalisten opgepakt en uitgevoerd.
Stap 1 bestaat uit een persoonlijk voorgesprek met de opdrachtgever en een groepsgesprek met het team, stap 2 zet elk teamlid thuis en vraagt 30 minuten van hun tijd, stap 3 en 4 doorlopen we tijdens een drie tot vier uur durende individuele ontmoeting per teamlid,
stap 5 is een terugkoppeling van de KernTalentenanalyse in een persoonlijk gesprek per teamlid van een uur.
Stap 6 is een drie uur durend traject met het team waarin elkaars talenten inzichtelijk worden gemaakt. Hierin komen de ontwikkelmogelijkheden en onmogelijkheden van het team als geheel aan bod. Stap 7 tot slot is het aanbieden van een eindverslag aan de opdrachtgever inclusief een mondelinge toelichting en advies. De doorlooptijd is vier tot zes weken en is mede afhankelijk van de teamsamenstelling en de onderliggende vraag. De geldigheidsduur van de Kerntalentenverslagen is levenslang, de geldigheid van het advies is situationeel en dynamisch.
Het tarief van een teamanalyse start bij € 6.995,- exclusief 21% btw.

Het Teamtalent wordt bepaald door alle binnen een team aanwezige KernTalenten. Binnen de methode zijn 23 KernTalenten gedefinieerd en deze worden gescoord met de waardering sterk, half en klein. Ze vormen het talenten-DNA van het team waarop het zich kan manifesteren en ontwikkelen. Nieuwe teamleden kunnen op basis van hun persoonlijke KernTalentenanalyse worden opgenomen in het team. Veranderende tijden en doelstellingen kunnen vragen om andere sterke KernTalenten, het team kan daarop worden gecheckt en aangepast. En natuurlijk adviseren en begeleiden wij dat graag.
Een Kerntalentenanalyse is een strikt persoonlijk document en om die reden eigendom van de geanalyseerde werknemer of kandidaat. De werkgever of de organisatie kan inzage van de persoonlijke analyse afspreken alleen na uitdrukkelijke toestemming van de werknemer of kandidaat in kwestie.

Meer informatie: willem@kerntalentenontdekken.nl   Mob.  0645066331